Executive Team

Mr. Resham Bahadur Thapa
Chief Executive Officer
Mr. Samir Sekhar Bajracharya
Deputy Chief Executive Officer
Mr. Gyanendra Pant
Assistant Chief Executive Officer
Mr. Taranath Lamsal
Assistant Chief Executive Officer